top of page

Antwerpen / Kiel

In dit gebouw werd:

  • Buitengevelisolatie geplaatst

  • Decoratieve gevelafwerking uitgevoerd (crepi)

  • Dakranden werden afgewerkt

Er was een schouw aanwezig. Voor deze werken moet hier extra zorg voor gedragen worden en garanderen we een mooie afwerking.

bottom of page