top of page

Werk in uitvoering

  • Plaatsen van stelling en aanbrengen van isolatie Capatect 155 van Caparol

  • Dakranden worden aangepast aan de dikte van de isolatie

  • Aanbrengen van de nodige profielen met zwelband waar nodig

  • Aanbrengen van grondlaag en eindlaag in crepi / siliconepleister

bottom of page