top of page

Thermische buitengevelisolatie (ETICS)


Thermische buitengevelisolatiesysteem (ETICS) met een decoratieve pleisterafwerking, is een zeer vaak toegepast en beproefd systeem dat zowel in de nieuwbouw als bij renovatie gebruikt wordt. Een goede isolatie van je woning (en dak) is erg belangrijk in het ecologisch gedachtengoed, en wordt voorgeschreven in de recente wooncode 2020.

In vele Europese landen bestaat de vaakst toegepaste bouwwijze uit de constructie van enkelvoudige buitenmuren, bekleed met een buitengevelisolatiesysteem. Ook in België, waar traditioneel met spouwmuren werd gebouwd, wordt de laatste jaren meer en meer aandacht besteed aan de techniek en de voordelen van gevelisolatie in combinatie met een enkelvoudige muur.

Zo heeft het Embuild Wise de laatste jaren meerdere publicaties uitgebracht die het nut van de toepassing van gevelisolatie onderstrepen. Uit deze publicaties blijkt ook duidelijk dat voor renovatie van niet gesoleerde muren, buitengevelisolatie de absolute voorkeur geniet boven alle andere manieren van na-isolatie zoals bijvoorbeeld binnenmuurisolatie of spouwmuurisolatie.

Wij werken met het systeem Caparol/Capatect dat bestaat uit verschillende lagen:

  • Ondergrond

  • Kleefmortel

  • Isolatieplaat

  • Wapeningsnet wordt aangebracht met lijm

  • Voorstrijklaag

  • Afwerking met sierpleister

Het is een duurzaam systeem dat op termijn weinig onderhoud vereist als het goed ontworpen en correct uitgevoerd is. Buitengevelisolatiesystemen komen bij uitstek in aanmerking bij het ontwerp en de bouw van laagenergie- en passiefhuizen. Enerzijds doordat er isolatiediktes tot 40 cm mogelijk zijn en anderzijds doordat op een zeer eenvoudige en efficiënte wijze het optreden van koudebruggen kan vermeden worden. Het gevelisolatiesysteem zelf dient niet ondersteund te worden door fundering.

Wij respecteren en bewaken de kwaliteitscriteria voor ETICS zoals voorgeschreven door Capatect en gebaseerd op Europese en Belgische goedkeuringen en wegevingen oa ETA en ATG. Wij bieden u een kwaliteitsvolle uitvoering en een hoge graad van afwerking.

Comments


bottom of page